Riitatilanteet kuluttajakaupassa

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Tässä tarkemmat ohjeet mahdollisessa riitatilanteessa toimimiseen:

Riitatilanteet kuluttajakaupassa

Suokuva